น้ำยาเคลือบ

เป็นสารเคลือบบล็อกที่ล้างลายเสร็จแล้ว เพื่อให้บล็อกสกรีนทนทานต่อการพิมพ์ด้วยสีพิมพ์สกรีนสูตรน้ำ