parallax background

สีน้ำ สียาง สีนูน สีลอย

สีซิลิโคน เงา / ด้าน
February 26, 2018
สีน้ำมัน
February 26, 2018

สียางขาว สียางใส สียางผสมสี

สียางเป็นแป้งพิมพ์ที่ใช้มากที่สุดในงานพิมพ์สกรีนผ้า มีทั้งสียางฃนิดเงา ชนิดด้าน ชนิดกึ่งเงากึ่งด้านชนิดยืดหยุ่นมากและยืดหยุ่นน้อย ให้เลือกใช้ ดังนั้นการใช้สียางก็ต้องจัดให้เหมาะสมกับผ้าที่จะพิมพ์และลักษณะของสีที่ต้องการส่วนในเรื่องความสวยงามของเนื้อสีก็จะอยู่ที่การพิจารณาเลือกใช้ สำหรับเรื่องความสวยงามของเนื้อสีแต่ละสียางจะไม่เหมือนกัน สียางบางอย่างพิมพ์ผ้าได้สวยงามในผ้าบางชนิดเท่านั้น แต่สียางบางอย่างพิมพ์ผ้าได้สวยงามมากชนิดกว่า ซึ่งผู้จะต้องมีความเข้าใจในเรื่องนี้ ทั้งนี้จะต้องสอบถามผู้จัดจำหน่ายให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจซื้อหรือไม่ก็ต้อง ทดลองพิมพ์สกรีนเองแล้วเลือกดูสำหรับเรื่องการพิมพ์สกรีนให้ขอบคม หน้าเรียบเนียนจะขึ้นอยู่กับบล็อกสกรีนเป็นหลักไม่ได้ขึ้นอยู่กันสีทีเดียว ปัญหาต่างๆ ของสียางที่จะพบในเรื่องการเกาะติด การยืดหยุ่น ความเงาหรือด้าน การจับหน้าบล็อกความนุ่มเวลาสัมผัส และสีเหนียวติดกันหรือไม่จะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของสียางในแต่ละแห่งเป็นส่วนใหญ่

สีนูน สีลอย

เหมาะสำหรับพิมพ์ผ้าทุกชนิดทั้งผ้าสีอ่อน และผ้าสีเข้ม ใช้พิมพ์สีขาวหรือผสมกับหัวสีต่างๆ ได้ เมื่อพิมพ์เสร็จแลวตากให้แห้ง แล้วนำไปอบหรือใช้เครื่องรีดทรานสเฟอร์ทับลงไปบนชิ้นงาน สีจะนูนเด่นขึ้นมาจากเนื้อผ้า มีความทนทานต่อการซักล้างได้ดี

สีนูนกำมะหยี่

เหมาะสำหรับพิมพ์ผ้าทุกชนิดทั้งผ้าสีอ่อน และผ้าสีเข้ม ใช้พิมพ์สีขาวหรือผสมกับหัวสีต่างๆ ได้ เมื่อพิมพ์เสร็จแลวตากให้แห้ง แล้วนำไปอบหรือใช้เครื่องรีดทรานสเฟอร์ทับลงไปบนชิ้นงาน สีจะนูนเด่นขึ้นมาจากเนื้อผ้า มีความทนทานต่อการซักล้างได้ดี

สีแตก สีแฟชั่น

สีพิมพ์สกรีนผ้ามีหลายชนิด ก่อนที่จะเลือกซื้อสีพิมพ์ผ้าควรเข้าใจลักษณะของสีที่ต้องการพิมพ์สกรีนอย่างถ่องแท้ โดยอ่านบทความเรื่องสีพิมพ์สกรีนเสื้อผ้าบ้านเรา ซึ่งจะทำให้เลื้อกซื้อสีพิมพ์ผ้าได้ตรงกับวัตถุประสงค์จริง ๆ และนอกจากนี้อาจจะปรึกษาข้อมูลได้จากผู้จัดจำหน่ายก็ได้ สีพิมพ์สกรีนผ้าที่จัดจำหน่ายมีการจำแนกออกเป็น 2 แบบใหญ่ๆ คือ แบบแรกจำหน่ายในรูปแบบสีสำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที เทสีใส่บล็อกแล้วสกรีนผ้าได้เลย แบบที่สองจำหน่ายแป้งพิมพ์และแม่สี แบบนี้ไม่สามารถพิมพ์สกรีนเลยทันที ต้องเอาแม่สีผสมลงไปในแป้งพิมพ์สกรีนก่อน ในสัดส่วนที่ถูกต้องคนให้เข้ากันแล้วถึงจะนำสีไปพิมพ์สกรีน ดังนั้นผู้ที่พึ่งเริ่มพิมพ์สกรีนผ้าจะต้องเลือกซื้อให้ถูกต้องและเมื่อเลือกซื้อได้แล้ว จะต้องเลือกซื้อเคมีต่างๆ ช่วยป้องกันและแก้ไฃปัญหาการพิมพ์สกรีน ไว้ด้วย เคมีประเภทนี้ได้แก่ น้ำยากันบล็อกตันสารปรับนุ่ม น้ำขจัดบล็อกอุดตันระหว่างสกรีน เป็นต้น

แป้งจมผ้าเข้ม

เหมาะสำหรับผ้าสีขาวหรือผ้าสีอ่อน แป้งจมจะมีลักษณะโปร่งแสง ใช้สำหรับผสมกับหัวสีต่างๆ เมื่อพิมพ์ลงไปบนเนื้อผ้า สีจะจมลงไปในเนื้อผ้า มีความอ่อนนุ่มเมื่อสัมผัส