เกี่ยวกับเรา

เราคือ

บริษัท เอ็นด์เวลล์ พลัส จำกัด เป็นตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับการพิมพ์สกรีน หมึกชนิดต่างๆ อย่างเป็นทางการ ที่มีชื่อเสียงมายาวนานกว่า 30 ปี ซึ่งมุ่งเน้นการคัดเลือกวัตถุดิบที่ดีและมีคุณภาพจากบริษัทชั้นนำในประเทศต่างๆพื่อลูกค้าจะได้นำผลิตภัณฑ์ไปใช้ให้เหมาะสมกับงานของท่าน

สินค้าและบริการ

ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2531 โดยเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายวัตถุดิบ และเคมีภัณฑ์ เกี่ยวกับการพิมพ์สกรีน หมึกชนิดต่างๆ ซึ่งมุ่งเน้นการคัดเลือกวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพจากบริษัทชั้นนำในประเทศต่างๆ เพื่อลูกค้าจะได้นำผลิตภัณฑ์ไปใช้ให้เหมาะสมกับงานของท่าน

ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2531 โดยเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายวัตถุดิบ และเคมีภัณฑ์ เกี่ยวกับการพิมพ์สกรีน หมึกชนิดต่างๆ ซึ่งมุ่งเน้นการคัดเลือกวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพจากบริษัทชั้นนำในประเทศต่างๆ เพื่อลูกค้าจะได้นำผลิตภัณฑ์ไปใช้ให้เหมาะสมกับงานของท่าน

แบรนชั้นนำ

เราได้นำเข้าสินค้าและวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพจากบริษัทชั้นนำในประเทศต่างๆ