รู้จักเรา

บริษัท เอ็นด์เวลล์ พลัส จำกัด ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2531 โดยเป็นตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายวัตถุดิบ และอุปกรณ์เกี่ยวกับการพิมพ์สกรีน เคมีภัณฑ์ และหมึกชนิดต่างๆ จากบริษัทชั้นนำในต่างประเทศ เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากบริษัทชั้นนำในต่างประเทศ